Les informatie

Lesvoorwaarden voor leerlingen in 2020

Lestarieven 2020 :
tot 21 jaar: €17,- per 30 min wekelijks. Bij lessen om de week € 17,50
vanaf 21 jaar: €19,- per 30 min.                                                                                        les aan huis : € 30,- per 30 min                                                                                  combinatie duo les tot 21 jaar € 15,-  pp , per 30 min, vanaf 21 jaar €17,- per 30 min

* Het lesgeld wordt maandelijks betaald door automatische afschrijving voor het aantal lessen die er in die periode zijn ( vakanties niet meegerekend ). Hiervoor dient een machtigingsformulier en inschrijfformulier te worden ingevuld en ondertekend.

* De eerste twee lessen per kwartaal die tijdig worden afgemeld( 24 uur van tevoren ) kunnen worden ingehaald op een ander tijdstip of aansluitend  op de reguliere les. Bij niet tijdig afmelden of meer dan twee afmeldingen per kwartaal heeft de leerling geen recht op een inhaalles en is men niettemin lesgeld verschuldigd.

* Afmelden kan telefonisch voor 15.00 uur op; 076-5032104 of 06-48258256 of mail naar: bramuziek@hotmail.com.

* Lessen die wegens ziekte van de leraar uitvallen, behoeven niet te worden betaald.

* Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven, behalve in overleg.

* De les-overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.